Видео

Самаган Молдояров. Апам жана мен
Айжана Өскөнбай кызы. Эне тууралуу.
Жигер. Дүйшөн Бектемир уулу.
Камчыбек Узакпай уулу. Кыздарыбызды аздектейли
Жигер. Ата эненин кенеши