Нөлү — көп жылдар

Акыл — нөл , жандүйнө — нөл , санаам да нөл ,
Сүйүү — нөл , досчулук — нөл , адам да нөл .
Жылдар — нөл , өсүү болбой тегеренген ,
Ырлар — нөл , окурман — нөл , заман да нөл .

Пикет — нөл , митингдер — нөл , заман да нөл ,
Эл толкуду эки ирет , пайда албады .
Унаасынын номерин нөлдөн баштайт ,
Президент — нөл , нөл , демек , калгандары .

… Башым — нөл , билимим — нөл , уят кылат ,
Боштуктар бирин бири улап турат .
Чөнтөк — нөл , аянычтуу андан дагы ,
Намыс — нөл , тилеттирет , сураттырат .

Ишим — нөл , барым — жогум билинбеген ,
Изим — нөл , таамай болуп чийилбеген .
Көңүл — нөл … ал чынында эч нерсе эмес ,
Үмүт — нөл , дилгирлик жок дирилдеген .

Доор — нөл , зар муңуңду кенебеген ,
Биз — нөлбүз , ага мынтип тебеленген .
Лөлүгө айландырды түптүү элди ,
Нөлү көп жылдар сыртта тегеренген .

Зайырбек Ажыматов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *